Tập huấn kỷ năng điều phối, tư vấn viên xây dựng mô hình kinh tế trong xây dựng nông thôn mới.new

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 756 | Cật nhập lần cuối: 1/13/2016 11:01:38 PM | RSS

Tập huấn kỷ năng điều phối, tư vấn viên xây dựng mô hình kinh tế trong xây dựng nông thôn mới.

Cán bộ tham gia tập huấn kỷ năng điều phối, tư vấn viên xây dựng mô hình kinh tế trong xây dựng nông thôn mới.

Theo đó trong một buổi, trên 250 cán bộ là Chủ tịch,Phó chủ tịch, Cán bộ chuyên trách nông thôn mới, nông nghiệp, Chủ tịch Hội Phụ Nữ, Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Bí thư, thôn trưởng các xã, Giám đốc Hợp tác xã, tổ hợp tác cây trồng vật nuôi và một số hộ dân tiêu biểu trên địa bàn huyện đã được Tiến sỹ Mộc Quế - Viện trưởng viện khoa học quản trị Doanh nghiệp, kiêm Tổng giám đốc Trung tâm đào tạo hợp tác Quốc tế đã hướng dẫn, truyền đạt các nội dung: Nghề tư vấn là gì?. Kỷ năng nghề tư vấn xây dựng mô hình kinh tế. Phương pháp tư vấn xây dựng mô hình kinh tế. 5 nguyên tắc khoa học nghề tư vấn xây dựng mô hình kinh tế. Bố cục bài nói, bài giảng, bài viết, phương án sản xuất, kinh doanh để phục vụ người nghe an tâm xây dựng mô hình kinh tế. 5 ngôn ngữ của nghề tư vấn.

Tập huấn kỷ năng điều phối, tư vấn viên xây dựng mô hình kinh tế trong xây dựng nông thôn mới.

Tiến sỹ Mộc Quế truyền đạt các nội dung

Thông qua tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, năng lực, kỷ năng điều phối, tư vấn xây dựng mô hình kinh tế cho cán bộ xã, thôn và giám đốc các HTX, tổ hợp tác chăn nuôi, trồng trọt, từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới.

Xuân Hoàn