Công Nghệ Cao

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
 • THỰC VẬT KÝ SINH

  1/13/2016 11:45:39 AM

  Một nghiên cứu mới, công bố trên tạp chí BMC Genomics, cho thấy rằng loài cây ký sinhRafflesia cantleyi ở Malaysia, có hoa với đường kính lên đến 50cm, đã đánh cắp gen từ ký chủ của nó là cây Tetrastigma rafflesiae.

  ...xem chi tiết

 • Khoa học công nghệ - Nền tảng cho phát triển bền vững

  Khoa học công nghệ - Nền tảng cho phát triển bền vững

  1/11/2016 2:13:56 PM

  Khoa học công nghệ - Nền tảng cho phát triển bền vững

  Trên 90% đề tài, dự án khoa học được ứng dụng vào thực tiễn trong năm 2015 đã khẳng định những thành công vượt bậc của ngành Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh nhà. Kết quả đó tác động tích cực đến sự phát triển của nhiều ngành sản xuất, góp phần tái cơ cấu kinh tế, chuyển dịch cơ cấu lao động, giảm nghèo, phát triển KT-XH và xây dựng nông thôn mới.

  ...xem chi tiết