Chuyển giao công nghệnew

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1863 | Cật nhập lần cuối: 12/28/2016 11:17:47 AM | RSS

Chúng tôi thường xuyên:

  • Đào tạo cán bộ phục vụ nghiên cứu; đào tạo cán bộ khuyến nông-lâm cho các địa phương.
  • Mở các lớp tập huấn ngắn hạn cho nông dân về ứng dụng các loại phân bón vi sinh trong nông nghiệp, lâm nghiệp, đặc biệt chú trọng phát triển sản phẩm nông nghiệp hữu cơ và an toàn như : gạo, rau, quả, mía, cà phê, chè, …
  • Hỗ trợ các địa phương, các cơ sơ chăn nuôi xây dựng quy trình xử lý chất thải hữu cơ thành phân ủ, phân bón hữu cơ vi sinh chất lượng cao.
  • Hỗ trợ các địa phương xây dựng các phân xưởng sản xuất, tổ chức khảo nghiệm và kiểm tra chất lượng phân bón vi sinh.
  • Phối hợp với các tổ chức kinh tế, khoa học công nghệ trong và ngoài nước cung cấp dịch vụ tư vấn, điều tra, khảo sát, đánh giá và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nghiên cứu và sản xuất phân bón vi sinh.

Các sản phẩm chuyển giao sản xuất bao gồm

1. PHÂN Ủ
2. PHÂN HỮU CƠ VI SINH
3. XỬ LÝ CHẤT THẢI HỮU CƠ THÀNH PHÂN Ủ VÀ PHÂN HỮU CƠ VI SINH

==> Địa chỉ: 112.3 Phổ Quang - Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh
Email : mocquemqa@gmail.com
website: www.congnghebiomqa-nano.org

Điện thoại : (08)39953099