Công nghệ sản xuất phân phức hợp hữu cơ vi sinh FITOHOOCMON

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
 • Công nghệ sản xuất phân phức hợp hữu cơ vi sinh FITOHOOCMON

  Công nghệ sản xuất phân phức hợp hữu cơ vi sinh FITOHOOCMONnew

  12/30/2016 10:28:00 AM

  Tên công nghệ, sản phẩm:
  Công nghệ sản xuất phân phức hợp hữu cơ vi sinh FITOHOOCMON
  Tác giả: Công ty cổ phần phân bón FITOHOOCMON
  Tổ chức KH&CN
  Công ty cổ phần phân bón FITOHOOCMON
  Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt
  Mô tả sản phẩm/qui trình công nghệ và khả năng ứng dụng vào thực tiễn:

  ...xem chi tiết