Báo Bình Dương

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
  • Tiến sĩ Mộc Quế với triết lý “Tính trung thành trong quan hệ công việc”

    Tiến sĩ Mộc Quế với triết lý “Tính trung thành trong quan hệ công việc”new

    1/15/2016 9:29:24 AM

    Từ xa xưa lòng trung thành luôn được đề cao, trân trọng. Làm sao để xây dựng và giữ được lòng trung thành, đây là việc khó, nhưng không phải không làm được? Để có lòng trung thành trước tiên phải có sự đồng điệu về nhận thức, lý tưởng cũng như những ham muốn cháy bỏng phù hợp với đam mê, sở thích của nhau. Ước mơ được hiện thực, ham muốn được đáp ứng, tài năng được trọng dụng thì sự gắn bó càng được nâng cao; sức mạnh, hiệu quả công việc càng được nhân rộng đến mức người ta không thể sống, không thể làm việc khi thiếu vắng nhau và sự nghi ngờ, thiếu thành tính, thiếu nhiệt tình sẽ không còn chỗ để sống. Đến mức độ này hình ảnh của lòng trung thành đã thể hiện rõ.

    ...xem chi tiết