HỆ THỐNG 2019 – 5 KHÓA ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN HDV DU LỊCH, TOUR GIÁO DỤC TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO THEO TT 04/BGD

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 219 | Cật nhập lần cuối: 5/5/2020 4:31:19 PM | RSS

HỆ THỐNG 2019 – 5 KHÓA ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN HDV DU LỊCH,  TOUR GIÁO DỤC TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO THEO TT 04/BGD

  1. Khai giảng khóa 5 Tây Nam Bộ (tháng 12/2019) đào tạo giáo viên kĩ năng – Trải nghiệm sáng tạo cho Khu du lịch

HỆ THỐNG 2019 – 5 KHÓA ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN HDV DU LỊCH,  TOUR GIÁO DỤC TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO THEO TT 04/BGD

Khóa dạy sư phạm kỹ năng: giáo dục trải nghiệm sáng tạo, cho tour du lịch giáo dục Tây Nam Bộ (tháng 12/2019)

HỆ THỐNG 2019 – 5 KHÓA ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN HDV DU LỊCH,  TOUR GIÁO DỤC TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO THEO TT 04/BGD

Hiệu trưởng tiêu biểu và phó GDTT/ Khu du lịch Phương Nam (tháng 12/2019) biểu dương rước khoa 5, đào tạo giáo dục trải nghiệm sáng tạo (tháng 12/2019