Tiến Sĩ Mộc Quế họp HĐQT Trung Tâm hợp Tác Quốc Tế chổ chức các chương trình Hà Tĩnhnew

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 775 | Cật nhập lần cuối: 1/13/2016 11:06:34 PM | RSS

Tiến Sĩ Mộc Quế họp HĐQT Trung Tâm hợp Tác Quốc Tế chổ chức các chương trình Hà Tĩnh và các Vùng Tái Định Cư cho con em vùng bắt bộ

Tiến Sĩ Mộc Quế họp HĐQT Trung Tâm hợp Tác Quốc Tế chổ chức các chương trình Hà Tĩnh