Tập huấn Nghiệp vụ kinh doanh, kỹ năng bán hàng cho các hộ kinh doanh, thành viên hợp tác xã thương mại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnhnew

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 665 | Cật nhập lần cuối: 1/15/2016 9:32:18 AM | RSS

    Tại các lớp tập huấn, học viên đã được nghe Tiến sỹ Mộc Quế - Viện trưởng Viện Quản trị doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh - Cố vấn kinh tế tỉnh Hà Tĩnh trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản về kỹ năng bán hàng, cách giao tiếp với các đối tác trong kinh doanh, thương hiệu sản phẩm và một số giải pháp để phát triển thương hiệu, kế toán tài chính; chủ trương của Đảng và Nhà nước về cuộc vận động người Việt ưu tiên dùng hàng Việt; Cách kinh doanh bán hàng sản phẩm ở địa phương, phong cách làm giàu có văn hoá sẽ bền vững, cách kinh doanh lễ hội bán 14 sản phẩm chủ lực nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, Người Hà Tĩnh quản trị kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm như thế nào…

    Với phương pháp truyền đạt dễ hiểu, chú trọng đề cập đến những vấn đề thực tiễn của địa phương gắn với sự liên kết giữa các vùng, miền, các cơ sở sản xuất kinh doanh, lớp tập huấn đã giúp cho các học viên phương pháp ứng xử đổi với các tình huống phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh trong thực tiễn.

    Trên địa bàn tỉnh hiện nay có 3.176 DN/HTX (chưa kể số văn phòng, chi nhánh hạch toán phụ thuộc trên địa bàn tỉnh) với 78.250 lao động; số cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể là 69.290 cơ sở với 122.632 lao động; trong đó số doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động ngành thương mại là 899 DN/HTX với 10.764 lao động; cơ sở cá thể ngành thương nghiệp là 32.816 cơ sở với 45.648 lao động; tuy nhiên, vẫn chủ yếu kinh doanh theo hình thức truyền thống, nhỏ lẻ. Vì vậy, thông qua lớp tập huấn các học viên được trang bị thêm một số kiến thức cần thiết áp dụng trong công việc kinh doanh, từ đó từng bước chuyển dần cách quản lý trong kinh doanh, xây dựng văn minh thương mại góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân trên địa bàn, đáp ứng xu hướng hội nhập sâu rộng hiện nay.

    Sở Công Thương Tỉnh Hà Tĩnh