Bàn giải pháp phát triển kinh tếnew

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 834 | Cật nhập lần cuối: 1/15/2016 9:38:11 AM | RSS

Tiến sỹ Mộc Quế - Chuyên gia tư vấn kinh tế Hà Tĩnh làm việc với huyện Vũ Quang

Tiến sỹ Mộc Quế - Chuyên gia tư vấn kinh tế Hà Tĩnh làm việc với huyện Vũ Quang


Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, bàn các biện pháp phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và thương mại dịch vụ trên địa bàn huyện nói chung và 2 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2015 nói riêng. Hầu hết các ý kiến cho rằng, hiện nay, huyện nhà đã quan tâm, chú trọng phát triển sản xuất, tập trung vào các sản phẩm chủ lực là cam, lợn, bò và ong lấy mật. Về thương mại dịch vụ, đã tiến hành san lấp mặt bằng, xây dựng khu công nghiệp ở xã Sơn Thọ và định hướng du lịch sinh thái Vườn Quốc gia Vũ Quang và các hạng mục của công trình thủy lợi Ngàn trươi, Cẩm trang. Trong tương lai không xa, với sự định hướng phát triển đúng đắn trên tất cả các lĩnh vực, huyện sẽ phát triển mạnh mẽ, tạo được điểm nhấn quan trọng, mang màu sắc riêng biệt so với các đơn vị địa phương khác. Vì vậy huyện nhà cần có kế hoạch, lộ trình và giải pháp cụ thể để thực hiện được các mục tiêu, nhiệm vụ nêu trên. Trong đó, hướng tiêu thụ sản phẩm là cực kỳ quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi và thu nhập của người dân.

Đối với 2 xã Ân Phú và Đức Lĩnh phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2015, hiện nay các địa phương đã hoàn thành 13,14 tiêu chí, các tiêu chí còn lại đạt trên 85% quy định bộ tiêu chí. Hiện nay 2 xã cũng đang tập trung thực hiện các phần việc còn lại, đảm bảo về đích đúng lộ trình.

Tại buổi làm việc, sau khi phân tích và đề ra các giải pháp phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm của huyện cũng như của các xã, Chủ tịch UBND huyện Hà Văn Trọng đã giao nhiệm vụ cho các phòng, ban và địa phương liên quan. Tập trung phối hợp với Tiến sỹ Mộc Quế triển khai xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Trong đó chú trọng xây dựng các giải pháp về tiêu thụ các sản phẩm cam, bò, lợn và mật ong. Về thương mại dịch vụ, cần chú trọng việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu công nghiệp tại xã Sơn Thọ và xây dựng điểm dừng du lịch tại đập đầu mối thủy lợi Ngàn Trươi Cẩm Trang.

Ngoài ra các Phòng, ban, ngành phối hợp với 2 xã Đức Lĩnh Ân Phú, tập trung đẩy nhanh tiến độ các tiêu chí còn lại. Trên cơ sở giải pháp chung của huyện về phát triển kinh tế, tiêu thụ sản phâm, địa phương cần xây dựng kế hoạch và lộ trình cụ thể, nhằm thực hiện hiệu quả đề án phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, đảm bảo lộ trình về đích vào cuối năm 2015 theo kế hoạch.

Bích Hường
Đài Vũ Quang