HỆ THỐNG 2019 – 5 KHÓA ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN HDV DU LỊCH, TOUR GIÁO DỤC TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO THEO TT 04/BGDnew

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 176 | Cật nhập lần cuối: 5/5/2020 4:27:49 PM | RSS

HỆ THỐNG 2019 – 5 KHÓA ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN HDV DU LỊCH,  TOUR GIÁO DỤC TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO THEO TT 04/BGD

  1. Khai giảng khóa 5 Tây Nam Bộ (tháng 12/2019) đào tạo giáo viên kĩ năng – Trải nghiệm sáng tạo cho Khu du lịch

2. Kỉ lục gia Thế giới – Tiến sĩ Mộc Quế “dạy sư phạm kĩ năng” cho hiệu trưởng Tây Nam Bộ, tại Đồng Tháp (tháng 12/ 2019)

HỆ THỐNG 2019 – 5 KHÓA ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN HDV DU LỊCH,  TOUR GIÁO DỤC TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO THEO TT 04/BGD

3.Tiến sĩ Mộc Quế - tác giả Edufarm (giáo dục trải nghiệm sáng tạo theo TT 04/BGD) tháng 12/2019

HỆ THỐNG 2019 – 5 KHÓA ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN HDV DU LỊCH,  TOUR GIÁO DỤC TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO THEO TT 04/BGD

4. Khóa dạy sư phạm kỹ năng: giáo dục trải nghiệm sáng tạo, cho tour du lịch giáo dục Tây Nam Bộ (tháng 12/2019)

HỆ THỐNG 2019 – 5 KHÓA ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN HDV DU LỊCH,  TOUR GIÁO DỤC TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO THEO TT 04/BGD

5. Hiệu trưởng và các GD, HDV Khu du lịch học xây dựng tour “Học kì yêu thương” tại Khu du lịch Phương Nam (Tháng 12/2019)

HỆ THỐNG 2019 – 5 KHÓA ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN HDV DU LỊCH,  TOUR GIÁO DỤC TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO THEO TT 04/BGD

6. Ngành giáo dục và du học học xây dựng tour giáo dục (Tháng 12/2019)

HỆ THỐNG 2019 – 5 KHÓA ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN HDV DU LỊCH,  TOUR GIÁO DỤC TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO THEO TT 04/BGD

7 . Hiệu trưởng tiêu biểu và phó GDTT/ Khu du lịch Phương Nam (tháng 12/2019)

biểu dương trước khóa 5, đào tạo giáo dục trải nghiệm sáng tạo (tháng 12/2019)