THỰC VẬT KÝ SINH

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 836 | Cật nhập lần cuối: 1/13/2016 11:45:39 AM | RSS

th13

. Việc phân tích các gen này cho thấy rằng các chức năng của chúng trãi dài từ hô hấp đển trao đổi chất, và một số chúng thậm chí còn thay thế cho hoạt động gen của cây ký sinh.

Chuyển gen theo chiều dọc là sự chuyển gen xảy ra giữa cha mẹ và thế hệ con cái, trong khi chuyển gen theo chiều ngang là sự di chuyển của các gen giữa hai sinh vật khác nhau. Vi khuẩn thường sử dụng chuyển gen ngang để trao đổi khả năng kháng kháng sinh. Các nghiên cứu gần đây cho thấy rằng thực vật cũng có thể sử dụng chuyển gen ngang, đặc biệt là giữa các thực vật ký sinh trùng và ký chủ thông qua sự kết nối chặc chẽ giữa chúng.

Rafflesia cantleyi là một loài cây kí sinh hoàn toàn (holoparasite) bắt buộc (phụ thuộc vào kí chủ của nó để thu nhận dinh dưỡng), phát triển trên cây Tetrastigma rafflesiae, một thành viên của họ nho. Các nhà nghiên cứu từ Singapore, Malaysia và Mỹ đã phối hợp để nghiên cứu một cách có hệ thống khả năng chuyển gen ngang giữa hai loài cây này. Bằng cách xem xét các bản phiên mã (transcriptome) (các sản phẩm phiên mã của các gen), họ đã tìm thấy 49 gene phiên mã bởi cây ký sinh, chiếm 2% tổng số bản phiên mã, mà ban đầu thuộc về cây kí chủ. Ba phần tư các bản phiên mã này dường như đã thay thế phiên bản riêng của cây ký sinh.

Hầu hết các gen này đã được tích hợp vào nhân của cây ký sinh, cho phép các nhà nghiên cứu thực hiện việc phân tích bộ gen. Qua các đột biến DNA ngẫu nhiên và việc nghiên cứu sự trôi dạt di truyền giữa các gen mã hóa cho các bản phiên mã này, giữa ký sinh và ký chủ, người ta nhận thấy rằng các gen được thu thập trong một khoảng thời gian và chúng được tích lũy dần dần.

Giáo sư Charles Davis, từ Đại học Harvard Herbaria, người đồng chủ nhiệm dự án này với giáo sư Joshua Rest từ Đại học Stony Brook, giải thích, "Tốc độ chuyển gen ngang được nâng cao giữa ký chủ T. rafflesiae và ký sinh trùng R. cantleyi làm tăng khả năng rằng có là một lợi ích ‘phù hợp’ với ký sinh. Ví dụ như chúng có thể cải thiện khả năng ký sinh để trích xuất các chất dinh dưỡng từ ký chủ, hoặc giúp nó trốn tránh sự đề kháng của ký chủ, như đã được nhận thấy trong trường hợp bệnh vi khuẩn trên cây có múi.”

Giáo sư Davis tiếp tục, "Hơn nữa dường như khoảng 1/3 của các gen của ký sinh đã tiến hóa để giống trở nên giống hơn với các gen này của T. Rafflesia. Việc tìm ra cách thức mà T. Rafflesia quản lý sự lừa dối về gen của nó sẽ cung cấp cho chúng ta những hiểu biết thực sự về cuộc chiến tranh thầm lặng giữa cây ký sinh và ký chủ của chúng. "

Trung tâm công nghệ sinh học